Webbutik/Konsultbutik

Webbutik/Konsultbutik

Välkommen till Demokratikonsults webbutik med konsulter inom områdena uppföljning, utredning, samt utvärdering. I webbutiken kan ni beställa administratörer, seniorkonsulter, juniorkonsulter, konsulter och specialist konsulter inom management, verksamhets- och organisationsutvecklings tjänster.

Ni kan beställa konsulter som är utbildade inom ex. psykologi, medicin, biologi, pedagogik, sociologi, genusvetenskap, juridik, filosofi och nationalekonomi, maskinteknik (inriktning Innovation och Design), civilekonom (inriktning Design och produktframtagning).

Alla konsulter kan beställas per timme. Uppdrag på några dagar eller för ett längre tid var god och be om en offert (info@demokratikonsult.se eller ring 08-297073). Konsulter som du kan använda inom ex. Effektstudier, Fokusgrupper, Analysseminarier, Lärande utvärdering, Kvalitativa och kvantitativa utvärderingsmetoder, marknadsundersökningar, Uppföljnings- och utvärderingsinsatser, Processtöd, Projektledning, jämställdhets satsningar, Utrednings- och kartläggningsuppdrag, Samhällsekonomisk utvärdering, etc.

Specialistkonsult: Specialist konsulter är specialister inom sina respektive yrkesområden. Inom denna kategorin finns även Legitimerade psykologer och läkare, etc.

Seniorkonsult: Minst treårig universitetsutbildning, minst åtta års dokumenterad erfarenhet av arbetsområdet. Här finns seniorkonsulter med universitetsutbildningar inom biologi, psykologi, pedagogik, sociologi, medicin, genusvetenskap, juridik, filosofi, nationalekonomi, etc.

Konsult: Utbildning, dokumenterad och stor erfarenhet inom arbetsområdet. Har haft rapporteringsansvar på lednings- eller chefsnivå.

Juniorkonsult: Utbildning, samt minst två års erfarenhet inom arbetsområdet.

Administrativ personal: Akademisk utbildning, god kommunikationsförmåga både i tal och i skrift, datorkunskap, samt erfarenhet inom arbetsområdet.

Priser: Specialistkonsult: 1600 kr/tim, Seniorkonsult: 900 kr/tim                    Konsult: 800 kr/tim Juniorkonsult: 700 kr/tim Administrativ personal: 390 kr/tim

Klicka nedan för att beställa konsulter, specialister och administratörer.

Visar alla 6 resultat