Certifieringar


Demokratikonsults konsulter har diplom och är certifierade inom följande områden:

Lärande utvärdering och följeforskning

Demokratikonsult har diplom i Utbildning i Lärande utvärdering och följeforskning. Demokratikonsults följeforskning utformas för att svara upp mot kravställning på följeforskning från Tillväxtverkets program (gamla NUTEK) samt ESF-rådets och Vinnovas riktlinjer.

Svensk Jämställdhetskompetens

Demokratikonsult är certifierad genom Svensk Jämställdhetskompetens. Svensk Jämställdhetskompetens är den nationella kvalitetsmärkningen för företag och konsulter som arbetar med jämställdhet och genus.

Logical Framework Approach (LFA)

Demokratikonsult är certifierad i Logical Framework Approach (LFA). LFA är en målstyrd projektplaneringsmetod och kan kort beskrivas som ett instrument för målstyrd planering, analys, bedömning, uppföljning och utvärdering av ett projekt. Grundkurs och påbyggnadskurs.

Results Based Management (RBM)

Demokratikonsult är certifierad i Results Based Management (RBM). RBM har fokus på resultat, det vill säga att det finns en tydlig koppling mellan resurs och resultat på alla nivåer och att det finns en strategisk planeringsprocess för finansiering, genomförande och uppföljning. Grundkurs och påbyggnadskurs.

Samhällsekonomisk utvärdering, analys och bokslut

Demokratikonsult är certifierad i samhällsekonomisk utvärdering, analys och bokslut. En samhällsekonomisk utvärdering utgår från begreppet samhällsekonomisk lönsamhet. Metoden innebär att man prövar om de positiva effekterna av en insats är större än de negativa både när det gäller ekonomiska och sociala förändringar för individen. I en samhällsekonomisk beräkning vägs sociala förändringar för individer in men också kostnader och intäkter som indirekt berör verksamheten.

Samhällsekonomisk analys är ett komplement till de samhällsekonomiska beräkningarna och används i analyser av projektet och verksamheter.

Innovationsledare med framtidsfokus

Demokratikonsult har diplom från Innovationsledarkurs med inriktning framtidsfokus. Ur innehållet bland annat Innovationsstrategier, processer och verktyg, organisation och ledarskap för innovation.

UGL, Utveckling av grupp och ledare

Ledarskapsutbildning