Hållbarhetsresa till FLORIDA 27/1 – 1/2, 2020


Ledare och eldsjälar i offentlig sektor och privat näringsliv inbjuds att följa med på våra värdeökande lärresor!

  • Vill du inventera hur världens pionjärer arbetar med innovation och hållbarhet?
  • Vill du veta hur en högre kvalitet kan gå hand i hand med en ökad
    resurseffektivitet?
  • Vill du veta vad som redan görs, inspireras av detta och hur du kan addera värde i din organisation?
  • Vill du veta hur ett horisontellt ”ekosystemtänk” gynnar inflödet av nya idéer och kan skapa ett slags självorganiserande?
  • Vill du förstå hur det kan bli mer lönsamt att arbeta med olika metoder i förbättringsarbetet?

Demokratikonsults utvärderingar visar att mognadsgraden i innovationsprojekt ofta varit lägre än projektägare ursprungligen trott. För att kunna gå framåt på ett ansvarsfullt sätt med våra gemensamma begränsade tillgångar, behöver alla nya idéer visioner, och vice versa. Med en ökad mognadsgrad kommer nu en acceleration av idéer, så för att kunna disponera över gemensamma begränsade tillgångar på ett ansvarsfullt sätt med behöver vi tillhandahålla alla nya idéer visioner, -och vice versa.

Dr. Henrik Haller vid Mittuniversitetets/CIPP om Hållbarhetsresan


Vi har nu nått ett läge då många av jorden vitala ekosystem är så skadade att det inte längre är tillräckligt att bara försöka skydda naturen. Framtidens affärsmöjligheter kommer inte bara att handla om att  åsamka så liten skada som möjligt på naturen utan även om att reparera de skador vi har åsamkat.”Marknadsstrateg Kee Bergman om Hållbarhetsresan


”As a goal-driven market strategist and philosopher with unlimited mindset, I have a desire to do what the world has not yet seen – and to push borders to create a sustainable environment in R&D as well as markets and cities.

Favorite event: A meeting with people of ”no-fear-mentality” – this is enrichening – this is what will happen on our sustainable journey to Fort Myers in January 2020, see you there!


Vi har nycklar till implementering.

Demokratikonsult har arbetat med utvärdering av utvecklingsprojekt sedan 2002, och Dreamovation är en avknoppning till Demokratikonsult som specialiserar sig i ”ekotänk” för hållbar affärsutveckling, hållbar omställning, hållbarhetsprojekt samt förbättringsarbete inom bl.a. inkludering och jämställdhet. Avknoppningen Dreamovation är skapad för att bättre tillvarata lärandet inom nya affärs- och hållbarhetsområden.

Dreamovation inbjuder beslutsfattare och ledare i framkant för att tillsammans inventera vilka modeller och metoder som ligger i framkant på innovations- och hållbarhetsarbetet, samt skapar en mer långsiktig accelereration och nytta i arbetet med implementering av nya idéer.

Demokratikonsult samlar lärdomar och Dreamovation utvecklar nya användningsområden. Därför drar läroresorna fördelar av båda världar, -en horisontell kännedom om vad som inte fungerar och hur detta kan utvecklas till betydande styrkor. Med vårt holistiska ”ekosystemtänk” bidrar vi till värdeökning i hela kedjan från marknad till forskning.

  • Människor: Våra lärresor stödjer, utmanar och expanderar tänkande genom att utforska trender och pionjära idéer som stärker ledare att i framkant accelerera det strukturella omställningsarbetet.
  • Miljö: Våra lärresor klimatkompenserar genom att direkt stödja medlemmar i stammen Huni Kuin i Amazonas att återställa och skydda djungeln från exploatering och förstörelse.
  • Ekonomi: Våra lärresor är lärande upplevelser om idéers förhållande och potential i framtidens kunskapsintensiva system vilket inspirerar till ett innovations- och utvecklingsarbete i framkant.

Dreamovation värderar en balans av sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter. Lärresorna är unika i sina upplägg och dokumenteras i filmformat av Mattias Söderholm, som bland annat varit regissör för ”The Circadian Rhythm”, en virtual reality-upplevelse som förklarar Nobelpristagarens upptäckt i medicin 2017.

We share the passion of mind expanding experiences

Regissör och filmare Mattias Söderholm om Dreamovations lärresor

För mer information om lärresan och intresseanmälan, välkommen att kontakta programansvarige Erika Brandt.

erika demokratikonsult

Programansvarig följeforskare Erika Brandt
Dreamovation AB i samarbete med Demokratikonsult Sverige AB
E-post: erika@dreamovation.se
Telefon: 070-61 66 007