Konsulter

Under kategorin konsulter tjänster kan ni beställa föreläsningar och föreläsningsserier inom projektledning, projektorganisering, jämställdhet, EU-kunskap, samt organisation och management. Vi erbjuder bland annat processtöd, jämställdhetsanalyser och utbildningar i projektledning. Ni kan beställa konsulttimmar för utformning av ledningsdokument så som policys, strategiplaner och handlingsplan för intern och extern kommunikation, eller beställa konsulttimmar för andra behov.

Demokratikonsult erbjuder hjälp med analyser, projekt, processtöd, projektutveckling, implementering och transnationellt arbete. Oavsett typ av finansiering, eller vilka parter uppdragsgivarna vill förankra sina idéer, kan Demokratikonsult bistå som rådgivare och processledare i syfte att utveckla projekt och verksamheter. Detta oavsett vilken fas projekten eller verksamheterna befinner sig i; idé, förstudie, genomförande eller implementering. Alla företagets konsulter använder vetenskapliga och evidensbaserade verktyg, metoder och modeller. Demokratikonsult erbjuder seniorkonsulter, konsulter, juniorkonsulter, samt administrativ personal. Ni som beställare kan således själva bestämma hur mycket tid ni vill lägga och vilka tjänster ni eventuellt är i behov av. För den tidsbrist och de kompetenser inom områdena uppföljning, utredning, samt utvärdering som ni själva inte har, kan ni köpa av oss.

Demokratikonsults konsulter kan beställas av organisationer och företag. Beställningar sker mot ett fast timpris och priserna står exklusive moms. Företagets konsulter kan beställas allt från en timme, flera veckor, månader till år. Önskas en eller flera konsulter under en längre tid kan ni istället be oss om en offert (tfn: 08-29 70 73 eller e-post: info@demokratikonsult.se).

Demokratikonsults konsulter finns inom området management, verksamhet- och organisationsutveckling. Demokratikonsult erbjuder seniorkonsulter, konsulter, juniorkonsulter och administrativ personal enligt nedanstående definitioner;

Seniorkonsult: Minst treårig universitetsutbildning, samt minst åtta års dokumenterad erfarenhet av management, verksamhet- och organisationsutveckling. Här finns seniorkonsulter med utbildningar inom psykologi, pedagogik, sociologi, teologi, genusvetenskap, juridik, filosofi, nationalekonomi, etc.

Konsult: En konsult har dokumenterad gedigen erfarenhet inom arbetsområdet och som under minst tre år har haft rapporteringsansvar på lednings- eller chefsnivå.

Juniorkonsult: Akademisk utbildning, samt minst två års erfarenhet inom arbetsområdet.

Administrativ personal: Akademisk utbildning, god kommunikationsförmåga både i tal och i skrift, datorkunskap, samt erfarenhet inom arbetsområdet.

Följande tjänster kan köpas i webbutiken: Processtöd, jämställdhetsanalyser och utbildningar i projektledning, samt utformning av ledningsdokument så som policys, strategiplaner och handlingsplan för intern och extern kommunikation, eller konsulttimmar för andra behov.

Önskas mer information om tjänsterna kontakta Demokratikonsult på tfn: 08- 29 70 73 eller e-post: info@demokratikonsult.se för en offert.

Visar alla 5 resultat