De bästa konsulterna inom utvärdering och uppföljning!

Helena demokratikonsult standing

Följeforskning

Demokratikonsults lärande utvärdering stödjer uppdragsgivare att bättre styra mot sina mål och ta vara på synergieffekter.

erika demokratikonsult

Utredning

Demokratikonsults utredning innefattar analys av verksamheters processer för att ge underlag för strategiarbete.

Utvärdering

Vi erbjuder allt från mål- och resultatutvärdering till interaktiv utvärdering av projekt.

Föreläsning

Lärandet är första steget till förbättring. Vi kan projektstyrning, kvalitetsledning och Agenda2030.

Lärresor

Ledare och eldsjälar i offentlig sektor och privat näringsliv inbjuds att följa med på våra värdeökande lärresor!

Film om oss

Se film om oss
Se film om oss och hur vi arbetar

Om DEMOKRATIKONSULT

Vi är ett Svenskt konsultföretag med kontor i Stockholms innerstad, som arbetar både på den nationella- och internationella marknaden.

Vi samverkar med miljö och socialt ansvarstagande organisationer för att på detta sätt bidra till ett hållbart samhälle. Konsulternas erfarenhet och kompetens gör att vi enkelt kan sätta ihop team med passande specialkunskaper för uppdraget.

Företagets konsulter har lång erfarenhet av att arbeta inom management och organisationsutveckling, och har utbildning inom ex. psykologi, biologi, pedagogik, sociologi, genusvetenskap, juridik, filosofi och nationalekonomi, maskinteknik (inriktning Innovation och Design), civilekonomi (inriktning Design och produktframtagning).

Vårt fokus

  • Demokrati
  • Näringsliv
  • Arbetsmarknad
  • Jämställdhet
  • CSR

Demokratikonsult arbetar efter den nya Dataskyddsförordningen (GDPR)

Läs vår Dataskyddspolicy här.