Demokratikonsult erbjuder de bästa konsulterna inom följeforskning, utvärdering, uppföljning, utredning och utbildning!

Följeforskning/Lärande utvärdering

Demokratikonsults följeforskning kvalitetssäkrar projekt och verksamheter, stödjer uppdragsgivare att bättre styra mot sina mål samt tar vara på synergieffekter.

Utredning

Demokratikonsult erbjuder skräddarsydda beslutsunderlag.

Utvärdering

Demokratikonsult erbjuder effekt- och resultatutvärderingar av projekt och verksamheter.

Utbildning

Demokratikonsult erbjuder utbildningar bland annat inom styrgruppsarbete och inom jämställdhet och hållbarhet.

Hållbar utveckling

Film om oss

Se film om oss och hur vi arbetar

Om Demokratikonsult

Vi är ett litet agilt konsultföretag med arbetsplats i hela Norden.

Företagets konsulter har lång erfarenhet av att arbeta inom management och organisationsutveckling, och har utbildning inom arkitektur, beteendevetenskap, ekonomi, filosofi, genusvetenskap, innovationsledning, IT, juridik, management, HR, mänskliga rättigheter, pedagogik, statsvetenskap etc.

Konsulternas erfarenhet och kompetens gör att vi kan erbjuda team med passande specialkunskaper för uppdraget.

Vår inriktning

  • Innovation
  • Infrastruktur
  • Näringsliv
  • Omställning och kompetens
  • Hållbarhet

Demokratikonsult arbetar efter Dataskyddsförordningen (GDPR)

Läs vår Dataskyddspolicy här.