De bästa konsulterna inom utvärdering,

följeforskning och utredning!

Följeforskning

Demokratikonsults lärande utvärdering stödjer uppdragsgivare att bättre styra mot sina mål och ta vara på synergieffekter.

Utredning

Demokratikonsults utredning innefattar analys av verksamheters processer för att ge underlag för strategiarbete.

Utvärdering

Vi erbjuder allt från mål- och resultatutvärdering till interaktiv utvärdering av projekt.

Föreläsning

Lärandet är första steget till förbättring. Vi kan projektstyrning, kvalitetsledning och Agenda 2030.

Hållbarhet

Film om oss

Se film om oss och hur vi arbetar

Om DEMOKRATIKONSULT

Vi är ett Svenskt konsultföretag med kontor i Stockholms innerstad, som arbetar både på den nationella- och internationella marknaden.

Företagets konsulter har lång erfarenhet av att arbeta inom management och organisationsutveckling, och har utbildning inom beteendevetenskap, psykologi, pedagogik, genusvetenskap, juridik, filosofi, ekonomi, IT, etc.

Vi samverkar med miljö och socialt ansvarstagande organisationer för att på detta sätt bidra till ett hållbart samhälle. Konsulternas erfarenhet och kompetens gör att vi kan sätta ihop team med passande specialkunskaper för uppdraget.

Vår inriktning

  • Innovation
  • Infrastruktur
  • Näringsliv
  • Omställning och kompetens
  • Hållbarhet

Demokratikonsult arbetar efter Dataskyddsförordningen (GDPR)

Läs vår Dataskyddspolicy här.