Nytta

Resultaten av Demokratikonsults arbete är till stor nytta för alla som jobbar inom forskning och utvärdering. Våra tjänster kan användas inom:

  • Dokumentation
  • Beslutsunderlag
  • Förankringsprocesser
  • Förhandlingar
  • Handlingsplaner
  • Redovisningsunderlag
  • Opinionsbildning