Föreläsning

Analysseminarier

På ett analysseminarium diskuteras hur man kan flytta fram projektets eller verksamhetens position med utgångspunkt från dess resultat. De olika samverkanspartnerna och/eller målgrupperna involveras i analysarbetet och samtalar utifrån på förhand givna frågeställningar. Avsikten med samtalen är att rikta blicken framåt, och att tillsammans ta del av och förvalta de erfarenheter som samverkanspartnerna och/eller deltagarna fått genom att medverka i projektet eller verksamheten.

Föreläsningar

Demokratikonsult erbjuder föreläsningar och föreläsningsserier inom projektledning, projektorganisering, EU-kunskap, jämställdhet och organisation och management. Efter föreläsningen ingår en frågestund med möjlighet till dialog mellan Demokratikonsult och åhörarna.

Vi arrangerar även lärresor med tema, men har möjlighet att skräddarsy. Om du är intresserad, läs här.

Gruppdiskussioner och fokusgrupper

Gruppdiskussion och fokusgrupp kan sägas vara samma sak. Man samlar helt enkelt ett antal personer för att diskutera ett ämne och få djupare kunskap om bakomliggande orsaker till attityder eller beteenden. Att samla en grupp människor för att samtala kring ett ämne eller en företeelse tillför svaren den dynamik som bara ett samtal mellan människor kan åstadkomma. De svarande diskuterar sig fram till olika svar på frågan och får stimulans av varandra. Man får således inte svaren i siffror, utan en djup inblick i hur de tillfrågade personerna resonerar.