Övriga tjänster

Lärandet är en förutsättning för att utvecklas och hänga med i ett samhälle under ständig förändring. Vare sig ni är en myndighet eller ett företag så finns det alltid nya insikter och tankesätt som kan hjälpa er uppnå era mål. Demokratikonsult erbjuder flera format för lärande i form av både seminarier, workshops och mer heltäckande lärresor.

Lärträffar – enstaka möten för lärande i form av seminarier och workshops.

Skräddarsydda lärresor – specialanpassade evenemang och resor för att hitta just era styrkor och förbättringspunkter

Lärresor – miljöbyten som bidrar till mer ögonöppnande seminarier och workshops

Process- och strategidagar – mer info kommer

Kvalitativa och kvantitativa undersökningar

Lär och analysseminarier

Kartläggningar

Processledning